Soglasje za obveščanje

Naša obvestila boste prejeli zgolj za namen informiranja o izdelkih in njihovi uporabi, predstavitvi opravljenih kliničnih študijah in sodelovanju pri raziskavah, ter o organiziranih srečanjih, izobraževanjih in delavnicah.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Preberite celotno pravno obvestilo.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE IN KLINIKE
041 318 260
(Melita Grumerec)

PATRONAŽNE SLUŽBE in
DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top