Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. na področju zdravja deluje od leta 1993. Tedaj smo v Slovenijo pripeljali prve sisteme za merjenje glukoze v krvi, proizvajalca Bayer. Danes na trgu s svojimi skrbno izbranimi proizvodi in strokovnim osebjem skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja na več področjih. Na slovenskem trgu zastopamo proizvajalce vrhunskih medicinskih pripomočkov, ki ljudem omogočajo kvalitetno življenje in lažje opravljanje vsakodnevnih aktivnosti in obveznosti.

Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. je ustanovni član združenja proizvajalcev in distributerjev IVD (in vitro diagnostičnih) medicinskih pripomočkov v Sloveniji – SIEDMA  ter član združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED.

STRATEGIJA

  • Sledenje razvoju posameznih vej medicinske stroke s področja delovanja družbe.
  • Kakovostne storitve (strokovnost, zanesljivost, odzivnost, fleksibilnost).
  • Sodelovanje s partnerji gradimo na dolgoročnih odnosih in dobrem imenu družbe.
  • Pravilen in preudaren izbor znanih proizvajalcev, ki ponujajo najboljše proizvode ter imajo odlično zasnovano razvojno politiko.
  • Načrtno vlaganje v razvoj kadrov za njihovo strokovno usposobljenost in timsko delo.
  • Biti drugačen in izviren.

DELOVANJE

Družba Zaloker & Zaloker d.o.o. je usmerjena v kakovostno ponudbo medicinskih pripomočkov in izdelkov za izboljšanje ali ohranjanje zdravja, lajšanja bolečin in zdravljenja.

POSLANSTVO

Poslanstvo naše družbe je slovenskemu trgu ponuditi najnovejše in najboljše proizvode – medicinske pripomočke, namenjene izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov. Poleg tega si prizadevamo z vsemi našimi aktivnostmi spodbujati zdravstvene delavce k uvajanju in širitvi uporabe novih metod in tehnologij, ki vplivajo na nove pristope za boljše in/ali lažje vodenje ter zdravljenje bolezni. Ne nazadnje je naše poslanstvo tudi ozaveščanje in širjenje vedenja o boleznih, tako pri bolni kot pri zdravi populaciji.

CILJ

Cilj družbe je doseči in ohranjati odličnost poslovanja ter zadovoljstvo zdravstvenih delavcev, kupcev, uporabnikov in zaposlenih.

VIZIJA

  • Usmeritev v nenehen razvoj družbe.
  • Ustvarjanje in ohranjanje kvalitetnih partnerskih odnosov.
  • Doseganje najvišje stopnje specializiranosti na področjih delovanja družbe.
  • Transparentno, moralno in družbeno odgovorno poslovanje.

Za tehnično podporo družbe skrbi ZupO.si, Globalno informacijska družba d.o.o.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE, KLINIKE IN
PATRONAŽNE SLUŽBE
041 318 260
(Melita Grumerec)

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV IN
LEKARNE
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top