Naročanje

NAROČANJE

ZALOKER & ZALOKER
Tajništvo

T: 01 452 51 11

F: 01 542 43 32

E: tajnistvo@zaloker-zaloker.si

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE IN KLINIKE
041 318 260
(Melita Grumerec)

PATRONAŽNE SLUŽBE
041 452 999
(Patricia Uzar)

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV
051 624 181
(Barbara Kraševec)

Scroll to Top