Naročanje

NAROČANJE

ZALOKER & ZALOKER
Tajništvo

T: 01 452 51 11
F: 01 542 43 32
E: tajnistvo@zaloker-zaloker.si

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE, KLINIKE IN
PATRONAŽNE SLUŽBE
041 318 260
(Melita Grumerec)

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV IN
LEKARNE
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top