Naročanje

NAROČANJE

ZALOKER & ZALOKER
Tajništvo

T: 01 452 51 11

F: 01 542 43 32

E: tajnistvo@zaloker-zaloker.si

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE IN KLINIKE
041 318 260
(Melita Grumerec)

PATRONAŽNE SLUŽBE
041 452 999
(Patricia Uzar)

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV
051 624 181
(Barbara Kraševec)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top