Zakaj menjati oblogo?

 • Zaščita rane pred okolico,
 • zaščita okolice pred izločki iz rane,
 • omogočiti optimalne pogoje za celjenje (vlaga, temperatura, pH),
 • boljša kvaliteta življenja.

Kdaj menjamo oblogo?

 • Ko je popolnoma prepojena oz. izrabljena primarna obloga,
 • ko je prepojena sekundarna obloga,
 • prisotna bolečina v rani,
 • pojav znakov infekcije v okolici rane (oteklina, rdečina).

Preveza

 • Odstranitev obvezilnega materiala,
 • čiščenje rane in njene okolice z izpiranjem (odstranitev ostankov primarne obloge, odstranitev gnoja in fibrina),
 • opazovanje rane,
 • zaščita okolnega tkiva,
 • izbira in namestitev obloge,
 • dosledna menjava (odvisno od rane),
 • pritrditev obloge.

Odstranjevanje obvezilnega materiala

 • Previdno, da rana ne zakrvavi,
 • izpiranje rane s pomočjo antiseptikov, sterilne fiziološke raztopine, kopeljo ali tuširanjem,
 • s pomočjo sterilne tekočine ali čiste tekoče vode.

Ocena rane

 • Velikost rane (volumen)
 • Dno rane:
  – granulacije,
  – nekroze,
  – fibrinske obloge in biofilm,
  – vlažnost,
  – izloček,
  – robovi rane (kalozni, podminirani, epitelizacija),
  – okolica rane (maceracija, znaki vnetja, nekroze …).
 • Fotografiranje, obris rane (dokumentacija zaradi spremljanja uspešnosti zdravljenja).

Opazovanje rane

 • Izgled dna rane in ocena,
 • rdečina v okolici rane,
 • bolečina v rani in okolici,
 • količina, barva in vonj izločka,
 • izgled rane – prisotnost oblog,
 • povečanje rane.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

Program: OSKRBA RAN
BOLNIŠNICE IN KLINIKE:
Melita Grumerec
041 318 260
melita.grumerec@zaloker-zaloker.si

PATRONAŽNE SLUŽBE, ZDRAVSTVENI DOMOVI, LEKARNE:
Bojana Cuznar
041 303 440
bojana.cuznar@zaloker-zaloker.si


Program: PREVENTIVA IN OSKRBA NA DOMU
BOLNIŠNICE IN KLINIKE, SOCIALNOVARSTVENI IN DRUGI ZAVODI:

Patricia Uzar
041 452 999
patricia.uzar@zaloker-zaloker.si

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top