Zakaj menjati oblogo?

 • Zaščita rane pred okolico,
 • zaščita okolice pred izločki iz rane,
 • omogočiti optimalne pogoje za celjenje (vlaga, temperatura, pH),
 • boljša kvaliteta življenja.

Kdaj menjamo oblogo?

 • Ko je popolnoma prepojena oz. izrabljena primarna obloga,
 • ko je prepojena sekundarna obloga,
 • prisotna bolečina v rani,
 • pojav znakov infekcije v okolici rane (oteklina, rdečina).

Preveza

 • Odstranitev obvezilnega materiala,
 • čiščenje rane in njene okolice z izpiranjem (odstranitev ostankov primarne obloge, odstranitev gnoja in fibrina),
 • opazovanje rane,
 • zaščita okolnega tkiva,
 • izbira in namestitev obloge,
 • dosledna menjava (odvisno od rane),
 • pritrditev obloge.

Odstranjevanje obvezilnega materiala

 • Previdno, da rana ne zakrvavi,
 • izpiranje rane s pomočjo antiseptikov, sterilne fiziološke raztopine, kopeljo ali tuširanjem,
 • s pomočjo sterilne tekočine ali čiste tekoče vode.

Ocena rane

 • Velikost rane (volumen)
 • Dno rane:
  – granulacije,
  – nekroze,
  – fibrinske obloge in biofilm,
  – vlažnost,
  – izloček,
  – robovi rane (kalozni, podminirani, epitelizacija),
  – okolica rane (maceracija, znaki vnetja, nekroze …).
 • Fotografiranje, obris rane (dokumentacija zaradi spremljanja uspešnosti zdravljenja).

Opazovanje rane

 • Izgled dna rane in ocena,
 • rdečina v okolici rane,
 • bolečina v rani in okolici,
 • količina, barva in vonj izločka,
 • izgled rane – prisotnost oblog,
 • povečanje rane.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

BOLNIŠNICE, KLINIKE IN
PATRONAŽNE SLUŽBE
041 318 260
(Melita Grumerec)

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV IN
LEKARNE
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top