Radioterapija je zdravljenje malignih in nemalignih bolezni z ionizirajočim sevanjem bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja (kirurgijo, kemoterapijo). Uvrščamo jo med lokalne načine zdravljenja, saj je njen učinek omejen na mesto absorpcije ionizirajočih žarkov.

Z radioterapijo se zdravi več kot 50 % rakavih bolnikov, pri katerih se pogosto pojavijo reakcije. Po radioterapiji se pri približno 80 % bolnikov razvije eritem, pri 10-40 % se razvije vlažno luščenje kože, pojavi pa se lahko tudi veliko individualno različnih kožnih reakcij. Reakcije se običajno začnejo pri 20-25 Gy (2-3 tednih zdravljenja), večina pa se jih pozdravi v 4 tednih po končani radioterapiji. Odmerki obsevanja so merjeni v Gray-ih (Gy). 10 Gy na teden pomeni 2Gy na dan. Na primer, za obsevanje glave in vratu se potrebuje 60-66 Gy, stranski učinki pa so izguba las, ki se lahko pojavi že pri dozi 3 Gy, eritem, mehurji in nekroza.

Zdravljenje poškodovanega tkiva zaradi radiacije

Obloga za rane PolyMem® po obsevanju občutno blaži bolečino, oteklino in rdečino ter pospešuje celjenje poškodovane kože, saj je sestavljena iz hidrofilne polimerne membrane, ki ima v svoji strukturi vgrajene učinkovine, ki pospešujejo celjenje rane in blažijo bolečino. Uporabljamo jo lahko v vseh fazah celjenja rane, zato uporabo oblog PolyMem imenujemo tudi monoterapija.

Obloga PolyMem med drugim zavira bolečinske dražljaje, ki se prevajajo po živčnih končičih, tako da iz kože in podkožja vleče natrijeve ione in tako blokira prenos bolečine po živčnih končičih. Ključ delovanja oblog PolyMem je v kombinaciji dodanih učinkovin, ki vsaka posebej in v sinergiji pospešujejo celjenje, občutno zmanjšujejo bolečino ter ob neboleči menjavi pomembno olajšajo nego ran, nastalih pri radioterapiji.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

Program: OSKRBA RAN IN POŠKODB

BOLNIŠNICE, KLINIKE IN
PATRONAŽNE SLUŽBE
041 318 260
(Melita Grumerec)

Program: NEGA IN OSKRBA NA DOMU

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV IN
LEKARNE
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top