Obloge curea so večnamenske sterilne obloge s Supercore® jedrom, ki so namenjene predvsem oskrbi ran z obilnim izločanjem.

Obloga s pomočjo jedra SuperCore® ustvarja optimalno okolje v rani in omogoča daljše obdobje mirovanja brez prekinjanja procesa celjenja, obenem pa preprečuje njen neprijeten vonj.

Bistvo učinkovitega delovanja oblog curea je v patentiranem jedru SuperCore®. Izloček se po principu kapilarnega učinka prenaša po celuloznih vlaknih do natrijevega poliakrilata, kjer se absorbira. Prenaša se le prosta tekočina, in ko je zmanjka, se kapilarni učinek prekine. Nekaj rezidualne tekočine pa vedno ostane adsorbirane na celulozna vlakna in tkivne celice, zato se rana pod oblogo nikoli ne izsuši.

Izjemno vpojno jedro SuperCore® je izdelano s postopkom, pri katerem niso uporabljena nobena lepila ali druga vezivna sredstva. Celulozna vlakna in natrijev poliakrilat se v postopku izdelave med seboj točkovno povežejo, katerega rezultat je odprta točkasta struktura SuperCore®, ki omogoča vpijanje kompaktnejših komponent (npr. kri).

⇒ Hitra absorpcija večje količine tekočin.
⇒ Enakomerna porazdelitev in učinkovito zadržanje vsrkanih tekočin - dokazana vezava polne krvi
⇒ Varna vezava klic - dokazana zaščita pred klicami

! Obloge curea se NE smejo rezati ali prepogibati!

IZBOR OBLOGE CUREA

Izbor obloge curea

 

PREDNOSTI OBLOG CUREA

  • Manjše tveganje za maceracijo okolne kože.
  • Močno absorbira izloček. Varno veže polno kri.
  • Zmanjšuje neprijeten vonj zaradi inhibicije klic.
  • Prepušča hlape in pline.
  • Široko področje uporabe.
  • Uporaba pri ranah z malo in veliko izločka.
  • Obloga lahko ostane na rani do 7 dni.
  • Izboljša kakovost življenja pacienta.
curea

Večnamenske sterilne obloge s Supercore® jedrom za oskrbo ran z malo do obilno izločka.

Oblog curea NE režemo in NE prepogibamo!

PRENESITE SI KATALOG
OSKRBE RAN

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

Program: OSKRBA RAN
BOLNIŠNICE IN KLINIKE:
Melita Grumerec
041 318 260
melita.grumerec@zaloker-zaloker.si

PATRONAŽNE SLUŽBE, ZDRAVSTVENI DOMOVI, LEKARNE:
Bojana Cuznar
041 303 440
bojana.cuznar@zaloker-zaloker.si


Program: PREVENTIVA IN OSKRBA NA DOMU
BOLNIŠNICE IN KLINIKE, SOCIALNOVARSTVENI IN DRUGI ZAVODI:

Patricia Uzar
041 452 999
patricia.uzar@zaloker-zaloker.si

Oglejte si tudi

curea P1 DUO active
Večnamenske obloge curea s Supercore jedrom
Vpojnost oblog curea

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top