Kronične poškodbe zaradi pritiska goleni predstavljajo velik zdravstveno-socialni in ekonomski problem. Za uspešen proces zdravljenja je pomembno izobraževanje bolnikov, njihovih svojcev in zdravstvenega osebja, ki se srečuje s temi bolniki. Večino poškodb zaradi pritiska uvrščamo med venske poškodbe zaradi pritiska goleni, manjši odstotek med mešane poškodbe zaradi pritiska in zelo majhen odstotek med poškodbe zaradi pritiska ostale geneze. Zaradi kompleksne narave bolezni praviloma bolnika zdravijo zdravniki različnih specialnosti.

Največkrat je razlog za nastanek golenje poškodbe zaradi pritiska žilni, vendar moramo pri neznačilni klinični sliki in neobičajnem poteku pomisliti tudi na nekatere druge, redkejše vzroke. Vzrok za slabo celjenje golenje poškodbe zaradi pritiska je lahko lokalni in sistemski.

Lokalne razloge najdemo tekom celjenja najpogosteje v vnetni fazi in fazi proliferacije: kisel pH, nizek parcialni tlak kisika, neustrezno delovanje rastnih faktorjev in citokinov, neustrezno razmerje med različnimi proteazami, nepravilno delovanje makrofagov in limfocitov, nepravilna adhezija endotelnih celic, motena tvorba ekstracelularnega matriksa, motena migracija keratinocitov in »postarane« celice, ki se nenormalno odzivajo na rastne faktorje, ovirajo normalno celjenje. Hematom, nekrotično tkivo in povečano število bakterij na razjedi zavirajo neovaskularizacijo in migracijo fibroblastov.

Sistemski razlogi za slabo celjenje pa so starost, podhranjenost, anemija, imunosupresivna stanja, bolnikovo psihosocialno stanje in druge bolezni. Z lokalnim in sistemskim zdravljenjem skušamo vplivati na vse naštete dejavnike in pospešiti celjenje poškodbe zaradi pritiska.

golenska-razjedaNajpogostejši vzroki za kronično poškodbo zaradi pritiska goleni je kronična venska insuficienca (45-60 %), sledijo arterijska insuficienca (10-20 %), mešane razjede (10-15%), sladkorna bolezen (15- 20 %) in drugi vzroki (5 %), med katerimi so pogostejše infekcijske bolezni in preležanine. Med ostalimi redkimi vzroki za poškodbo zaradi pritiska na goleni moramo pomisliti na naslednje dejavnike: motnje mikrocirkulacije, fizikalne in kemične poškodbe, vaskulitise, nevropatične razjede, hematološke bolezni, ulcerirajoče kožne tumorje, ulcerirajoče kožne bolezni. Pri teh bolezenskih stanjih gre običajno za rane, ki se slabo celijo. Brez zdravljenja osnovne bolezni s še tako dobro lokalno terapijo ne pride do zacelitve rane. Ostali redkejši vzroki za poškodbo zaradi pritiska goleni so motnje mikrocirkulacije, fizikalne in kemične poškodbe, infekcijske bolezni, nevropatične razjede, vaskulitisi, hematološke bolezni, presnovne bolezni, ulcerirajoči tumorji in ulcerirajoče kožne bolezni.

Navadno se venska poškodba zaradi pritiska razvije v spodnji tretjini goleni, ob gležnjih, velikost pa je odvisna od velikost venskega povirja. Pojavi se bolečina, lahko tudi srbenje, poškodba zaradi pritiska predstavlja možno vstopno mesto za bakterije (erizipel).

Pri diagnosticiranju razjed goleni so strokovnjaki pozorni na patološke značilnosti arterijskega in venskega sistema, na spremljajoče bolezni in zdravila, splošno počutje, čas nastanka in trajanja sprememb in nenazadnje na dodatne spremembe, v sicer stabilnih kroničnih ranah. Zdravljenje je kompresijsko (zmanjša edem in pospeši celjenje), pri čemer je izredno pomembna pravilna higiena poškodovanega dela uda, ki ga je ob vsaki prevezi potrebno umiti pod  tekočo vodo in blagim milom, dobro osušiti in uporabiti primerno oblogo. Pri zdravljenju se morajo upoštevati tudi temeljna načela zdravljenja kroničnih ran:

♦ nekrektomija (kirurška, encimatska, avtolitična, biokirurška);
♦ omogočanje toplo-vlažnega okolja, ki spodbuja rast granulacijskega tkiva ter kontrolira izloček iz rane;
♦ preprečevanje infekcije s sodobnimi oblogami za oskrbo ran;
♦ skrb za kožo okoli razjede.

Zdravljenje

Osnove lokalnega zdravljenja golenje poškodbe zaradi pritiska so enake za vse razjede. Podporne ali vzročne terapije pa so različne. Kadar golenje poškodbe zaradi pritiska ne kažejo znakov celjenja po 3. mesecih ali ne pokažejo nobenega odziva na zdravljenje po 6. tednih, moramo kljub ustreznemu zdravljenju in sodelovanju bolnika ponovno opredeliti diagnozo golenje poškodbe zaradi pritiska.

Zdravljenje bolnikov z golenjo poškodbo zaradi pritiska je velikokrat interdisciplinarno (dermatolog, internist, kirurg, interventni radiolog, splošni zdravnik). Če se golenja poškodba zaradi pritiska kljub pravilni diagnozi in primerni oskrbi ne celi, svetujemo prilagoditev lokalnega zdravljenja, s čimer vplivamo na dejavnike v rani, ki zavirajo celjenje.

Pri približno 50 % bolnikov se poškodba zaradi pritiska zaceli v 4 mesecih in pri 20 % se odpre ponovno čez 2 leti. Ena tretjina bolnikov preboleva v življenju samo eno epizodo kronične rane, druga tretjina dve do tri epizode in pri eni tretjini se ponovijo poškodbe zaradi pritiska več kot štirikrat v življenju.

Vedno je potrebno zdraviti in obravnavati pacienta celostno – z vsemi njegovimi potrebami, problemi – in ne le poškodbe zaradi pritiska. Pacientu moramo nuditi čim boljše pogoje za izboljšanje splošnega stanja, zato je potrebno sodelovanje multidisciplinarnega zdravstvenega tima. Pri dobrem medsebojnem sodelovanju bodo tudi rezultati lokalnega zdravljenja opazni. Z lokalno oskrbo moramo razjedi zagotoviti optimalne pogoje za zdravljenje. Te pa lahko dosežemo z izbiro primerne oblogo za določeno poškodbo zaradi pritiska. Za uspeh je potrebno veliko znanja o celjenju poškodb zaradi pritiska, dobro poznavanje sodobnih oblog in tudi veliko praktičnih izkušenj.

Pacient naj bo deležen tudi psihične podpore, saj je celjenje poškodbe zaradi pritiska dolgotrajen proces. Kadar nam pacient zaupa in sodeluje z nami, je tudi zdravstveno-vzgojno delo lažje, kar se odraža tudi na poškodbi zaradi pritiska.

SVETOVANJE IN INFORMACIJE

Program: OSKRBA RAN IN POŠKODB

BOLNIŠNICE, KLINIKE IN
PATRONAŽNE SLUŽBE
041 318 260
(Melita Grumerec)

Program: NEGA IN OSKRBA NA DOMU

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV IN
LEKARNE
041 452 999
(Patricia Uzar)

Spletna stran je namenjena strokovni javnosti.

Scroll to Top